Inspiratie

Disclaimer

Van Galen
"We Achieve"

Disclaimer voor 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vangalenkeukens.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Van Galen Keukens en Bad B.V. . In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Galen Keuken en Bad B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Van Galen Keuken en Bad B.V..

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen en informatie die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen/informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Van Galen Keuken en Bad B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Van Galen Keuken en Bad B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Van Galen Keuken en Bad B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  op deze pagina.

Neem vrijblijvend contact met ons op

van galen keukens team foto 1800 width

Wij besteden veel tijd, aandacht en energie aan ons advies, ontwerp en realisatie. Om u op de best mogelijke manier te adviseren werken wij bij voorkeur op afspraak. Uiteraard kunt u op onze openingstijden geheel vrijblijvend een kijkje nemen in onze showroom.

Wij scoren een 4.9 uit 31 Google reviews
4.9/5
Google Reviews: 4.9
4.9/5

Project Inspiratie

Bekijk onze gerealiseerde projecten

Keuken Inspiratie

Verschillende Keukenstijlen

Keuken Inspiratie

Verschillende Keukenstijlen